Zbiórka zniczy

Zbiórka zniczy

     Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego pragną podziękować wszystkim uczniom naszej szkoły zaangażowanym w zbiórkę zniczy jak również pieniędzy na ich zakup. W przeciągu dwóch godzin lekcyjnych przy wsparciu nauczycieli udało nam się w sumie uzbierać 82zł86gr i za tę kwotę zakupione „światełka pamięci” przekazaliśmy do Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu. Zebrane znicze zostały zapalone w miniony weekend we Lwowie, dokąd udała się delegacja SP Nr 8 wraz ze sztandarem.

W imieniu SU oraz Dyrekcji dziękuję wszystkim klasom, które aktywnie włączyły się do akcji i przeprowadziły zbiórkę pieniędzy na ten szczytny cel, a w szczególności podziękowania kieruję do klas:1TB, 1 TŻ, 1M, 1TIG, 1TBI, 1LO, 1SP, 2LO, 2TI, 3TB, 3TU, 3TIG, 4TB, 4TIG. Serdecznie dziękuję również Emili Ciastoch i Ewelinie Dziuba z klasy 1TŻ za pomoc w organizacji. Monika Kowalczyk-Flak