80 rocznica napaści niemieckiej na Polskę

Delegacje szkół, urzędnicy państwowi oraz mieszkańcy wzięli udział w upamiętnieniu 80 rocznicy napaści niemieckiej na Polskę. Po wieczornej mszy świętej, która odbyła się w kościele p.w. Michała Archanioła uczestnicy udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie miały miejsce główne uroczystości. Kwiaty i wieńce zostały złożone pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu , który znajduje się również na ulicy Marszałka Piłsudskiego oraz ulicy Okrzei.