Dzień Edukacji Narodowej w ZSP4

Każdego roku jest taki dzień, gdy świętują wszyscy pracownicy oświaty – Dzień Edukacji Narodowej. Nasi uczniowie postanowili podziękować wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w ich wychowanie i wykształcenie. 13 października każdy pracownik szkoły dostał zaprojektowaną specjalnie na tę okoliczność laurkę, oraz drobny słodki upominek. Dodatkowo uczniowie, pod opieką pani Katarzyny Kuśmierczuk, przygotowali część artystyczną, na którą zaprosili dyrekcję, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.