Obchody Dnia Niepodległości

Obchody Dnia Niepodległości

glowne    Dyrekcja, młodzież oraz poczet sztandarowy wzięli udział w uroczystościach patriotyczno- religijnych z okazji 94 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystości odbyły się na Rynku Wielkim, a następnie w zamojskiej Katedrze. W skład pocztu sztandarowego wchodzili uczniowie 1LO „straż graniczna” Wawrusiewicz R., Cielica K. i Szala P.