Święto Szkoły

Święto Szkoły

Dnia 25 listopada 2011 roku obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły – Dzieci Zamojszczyzny.
     1

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Michała Archanioła w Zamościu.   Oprawę mszy świętej przygotowali uczniowie naszej szkoły pod opieką pań: A. Litwin i M. Rypulak- Kwarciany.

 

Po mszy św. uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik Ofiar Faszyzmu przy ul. Okrzei.

2

     Pomnik stoi w miejscu, gdzie od 27.01.1942 r. do 19.01.1944 r. mieścił się obóz przejściowy dla wysiedlanej ludności Zamojszczyzny. Więziono w nim 70 tys. ludzi. Kilka tysięcy, głównie dzieci, zginęło bądź zmarło z głodu, zimna i chorób. 
3
Pan Julian Grudzień, prezes zarządu Okręgu Zamość, Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym, po odegraniu hymnu państwowego, historię wysiedleń ludności Zamojszczyzny przedstawił pan Julian Grudzień, prezes zarządu Okręgu Zamość, Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień Obozów.

 

    Następnie odbył się apel poległych, a po oddaniu salwy przez kompanię honorową 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, Prezydent Miasta Marcin Zamoyski, przedstawiciele miejscowych władz oraz liczne organizacje kombatanckie, wojsko, policja, szkoły   i mieszkańcy miasta złożyli pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów.

Trzecia część uroczystości odbyła się w naszej szkole. W bieżącym roku obchodzimy już 11 rocznicę nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 imienia – Dzieci Zamojszczyzny.Przemówienie okolicznościowe wygłosił dyrektor szkoły Stanisław Holko, w którym zacytował słowa wiersza pt.: ,,Dzieci wojny”.

   

6

,,Pamiętajmy…

I strzeżmy się wszelkich wojen, 

Bo to, jak będzie na świecie,

Zależy od nas i przyszłych pokoleń”.

 

 

 8

Później nastąpiło ślubowanie uczniów wszystkich klas pierwszych. Pan Dyrektor wręczył ślubującym certyfikaty przyjęcia ich w poczet uczniów szkoły.

 

 

 

Tekst ślubowania przeczytała pani  E. Walczak, a w imieniu wszystkich uczniów ślubowanie złożyli przedstawiciele klasy mundurowej I a LP.

Poczet sztandarowy i uczniów do ślubowania przygotował pan P. Szala.

 

Ceremonię ślubowania zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły pod kierunkiem pani K. Bedy.

11

Uroczystość szkolna udała się bardzo dobrze dzięki wspaniałemu zaangażowaniu, zarówno uczniów jak i nauczycieli, pracujących nad jej przygotowaniem. 

W części artystycznej wzięli udział następujący uczniowie:
Emil Łukaszewicz- kl. I TIG
Joanna Dudek- kl. II a LP
Przemysław Czata- kl. II a LP
Iwona Leśniak- kl. I TIG
Tomasz Gruszkiewicz- kl. IV TBG
Arleta Kazidróg-  kl. I a LP
Mateusz Serafin- kl. II TIG

Dekoracją i porządkiem kącika pamięci patrona szkoły zajęły się panie:J. Łepik, D. Gajewska – Moś, A. Mazur.
Dekorację sali gimnastycznej wykonali nauczyciele:  J. Łepik, D. Gajewska – Moś, L. Błaziak, T. Olszewski, A. Ordyniec, A. Mazur, M. Grodzka, J. Kruczek, W. Uchymiak.
Przygotowaniem świetlicy szkolnej i poczęstunku (na łączniku) zajęli się:– A. Mazur, M. Grodzka, J. Łepik, W. Kahan.
Panie:  E. Żybura, M. Bogucka, M. Kołtun oraz samorząd uczniowski zadbali o wiązanki i znicze, które zapalono pod pomnikiem i kącikiem pamięci.
Za przygotowanie kroniki szkolnej odpowiadała pani M. Uchymiak.
Nadzorem nad dyżurnymi uczniami przy wejściu do szkoły i szatni, obsługą stołu szwedzkiego na łączniku zajmowały się: M. Bogucka, M. Kołtun.


 Stół szwedzki dla gości przygotowany przez panie:  A. Mazur, J. Łepik, M. Grodzką, D. Gajewską – Moś, J. Kruczek obsługiwali uczniowie klasy II TU (Patrycja Wróbel, Małgorzata Teterycz, Angelika Kowalczuk, Piotr Mazurek, Paweł Mazurek).
 

 Nad całością imprezy czuwały panie:J. Łepik, A. Mazur i M. Grodzka.

1

1
Obraz 1 z 18