2012-10-23 10.02.57

Linia Mołotowa

Linia “Mołotowa”

    2012-10-23 10.02.57W dniu 23 października odbyła się wycieczka edukacyjna uczniów ZSP Nr 4 z klas: 3TB, 2aLP, 1TG, 3aLP, 3TB, 2TIG na Roztocze Południowe. Uczniowie zapoznali się z Fauną i Florą Roztocza, zwiedzili bunkry linii “Mołotowa”(w Rezerwacie Źródła Tanwi), poznali budowę geologiczną Roztocza Południowego w oparciu o kamieniołomy w rejonie miejscowości Wola Wielka, a także zwiedzili cerkiew unicką z XVIII w. w Woli Wielkiej.

2012-10-23-10-03-33 2012-10-23-10-25-37 2012-10-23-11-45-31