Salon maturzystów

Salon Maturzystów

     16 października 2013r. młodzież klas maturalnych naszej szkoły wzięła udział w prezentacji edukacyjnej szkół wyższych “Salon Maturzystów” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Maturzyści zapoznali się z propozycjami kierunków poszczególnych uczelni, zasadami rekrutacji, a także perspektywami zatrudnienia po ukończeniu studiów wyższych na danym kierunku. Obok uczelni wyższych swoje propozycje przedstawiły szkoły policealne regionu. W ramach “Salonu Maturzystów” młodzież uczestniczyła w trzech wykładach wygłoszonych przez pracowników wyższych uczelni, dotyczących zasad zdawania matury pisemnej z matematyki i języków obcych oraz matury ustnej z języka polskiego.