Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

Organizujemy wycieczkę w Góry Świętokrzyskie w dniach 27-28 września 2022 r.
Zapisy do 15 września 2022 przyjmuje pani Monika Kowalczyk-Flak, (osobiście lub poprzez Librus).
Koszt wyjazdu to 350 zł (wpłaty maksymalnie do 21 września).