Informacja o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju
od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r.
zawiesza się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkole.

Szkoła w tych dniach jest zamknięta – także dla interesantów!


Nie oznacza to całkowitego zaprzestania edukacyjnej działalności placówki.
Wszystkie komunikaty od 12.03.2020 r. będą przekazywane w Dzienniku Librus. Tą drogą nauczyciele będą przekazywali uczniom materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy w domu. Uprasza się o śledzenie na bieżąco komunikatów oraz stosowanie się do zaleceń: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej.

Prosimy o uważne śledzenie wiadomości zamieszczanych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej!