Pasma edukacyjne w TV

Informujemy, że od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej. Zachęcamy do uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach Telewizji Polskiej do zdalnej pracy z uczniami w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

Szczegółowy godzinowy harmonogram propozycji programowych w poszczególnych dniach od 16 do 20 marca br znajdziemy na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne