logotypy fundusze

Bilety

UWAGA STAŻYŚCI WYJEŻDŻAJĄCY DO HISZPANII !!!!
Najwygodniejszą opcją w kwestii poruszania się po Sewilli będą bilety miesięczne przejazdy autobusami i tramwajami bez żadnych ograniczeń. Niestety, zdobycie tych biletów to długotrwały i skomplikowany proces . Trzeba złożyć podanie ze zdjęciem i następnie czeka się 10 dni na wydanie biletu. Każdy uczestnik projektu powinien wypełnić swoje podanie. Należy załączyć kolorowe zdjęcie, na białym tle. Zdjęć w formacie tych paszportowych nie przyjmują.
OD PONIEDZIAŁKU ZGŁASZAJCIE SIĘ DO KOORDYNATORA ŻEBY WYPEŁNIĆ PODANIE!!!

logotypy fundusze

Projekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607