logotypy fundusze

Zajęcia

Zajęcia z języka hiszpańskiego dla I grupy odbędą się 15.12.w sali nr 3 o godz 12:20 (4 godziny)

Zajęcia z języka hiszpańskiego dla II grupy odbędą się 11.12. o godz 9:40 w bibliotece szkolnej  

(1 godzina),11.12. o godz 12:20 w sali nr 3 (1 godzina),oraz 14.12. o godz 12:20 w sali nr 18 (2 godziny)

 

logotypy fundusze

Projekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607