logotypy fundusze

Hiszpania – staż

Wszystkie osoby, które wyjeżdżają na staż zagraniczny do Hiszpanii (od 30 stycznia) proszę o zgłaszanie się po odbiór słowników i rozmówek do sali nr 18 we wtorek 8:45.
Od 23.11 rozpoczną się zajęcia językowe. Bliższy harmonogram podam wkrótce.

 

logotypy funduszeProjekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607