Literatura z zakresu doradztwa zawodowego

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi książkami z doradztwa zawodowego:

 • Wioleta Duda “Mobilność edukacyjno-zawodowa uczniów szkół zawodowych” Warszawa 2018
 • Tomasz Knopik “Zafascynowani światem. Efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolnej” Warszawa 2018
 • Barbara Górka “Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych” Warszawa 2015
 • Anna Jaskulska “Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pomaganie z pasją” Warszawa 2015
 • H. Dołęga-Herzog, M. Rosalska “Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu. Propozycje rozwiązań metodycznych, Warszawa 2014      
 • M. Rosalska, A. Wawrzonek “Od marzeń do kariery. Poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych” Warszawa 2013
 • M. Rosalska “Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela i doradcy” Warszawa 2012
 • M. Mrozek “Praca z klientem dorosłym” Warszawa 2009
 • D. Pisula “Poradnictwo kariery przez całe życie” Warszawa 2009
 • G. Sołtysińska, E. Żywiec-Dąbrowska “Moja przyszła praca. Materiały metodyczne do pracy z uczniami szkół zawodowych” Warszawa 2003
 • KOWEZiU “e-Gazetki o zawodach” Warszawa 2014

Wymienione książki można pobrać ze strony: https://doradztwo.ore.edu.pl/materialy/