DSC03483 [640x480]

Nasz patron

“Dzieci Zamojszczyzny”

DSC03483 [640x480] Tuż po agresji Niemiec na Związek Radziecki, przybył do Generalnej Guberni Heinrich Himmler, po czym zlecił utworzenie wokół Zamościa „niemieckiego okręgu osiedleńczego”. Generalny plan hitlerowców przewidywał zniemczenie wielkich obszarów w Europie Wschodniej, polegający na osiedleniu na tych terenach Niemców po usunięciu ludności miejscowej. Realizacja tego planu była możliwa tylko na drodze podbojów i likwidacji narodu polskiego. W 1941 roku na rozkaz Himmlera wysiedlono ponad 2tys. osób z siedmiu wsi Zamojszczyzny. Do marca 1943 roku wysiedlono Polaków z 116 wsi Zamojszczyzny. Ludność więziono także w obozach przejściowych m.in. W Zwierzyńcu i Zamościu, po czym wywożono do obozów zagłady: Majdanka i Oświęcimia.

Hitlerowcy wybierali spośród dzieci zamojskich te, które w myśl obłąkańczych rasowych założeń nadawały się do zniemczenia. Wywożono je w głąb Rzeszy i poddawano germanizacji. Jak się oblicza, spośród 110 tyś. wywiezionych ludzi, ten straszny los spotkał około 30 tyś. dzieci.
DSC03224 [640x480]
Dzieci Zamojszczyzny — ofiary obozów, ofiary wojny, ofiary faszyzmu. Ci, którzy, jak pisze Tadeusz Różewicz, „ocaleli prowadzeni na rzeź”. Na barkach dźwigają brzemię straszliwych wojennych doświadczeń. Czują jeszcze gorzki smak niemieckiego wiktu, a przed oczyma mają koszmarne obrazy wspomnień. Obyśmy nigdy o nich nie zapomnieli!
DSC03484 [640x480]