Projekt “Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość” – podsumowanie

  • Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2023 r.
  • Uczestniczyło w nim 80 uczniów oraz 4 nauczycieli.
  • W ramach projektu przeprowadzono 15 szkoleń dla uczniów naszej szkoły oraz 2 szkolenia dla nauczycieli.
  • Szkolenia dla uczniów:

– Barber – 2 osoby,

– Upięcia i koki – 5 osób,

– Sombre/ombre – 5 osób,

– Programowanie i obsługa druku 3 D – 10 osób,

– Projektowanie grafiki komputerowej – 10 osób,

– Barista – 6 osób,

– Wykonywanie usług kelnerskich – 10 osób,

– Systemy geoinformatyczne w praktyce wraz z pozyskiwaniem danych przestrzennych, obsługa środowiska GID – 10 osób,

– Carving – 15 osób,

– Kurs spawania TIG – 10 osób,

– Tworzenie modeli 3 D i 2 D – 15 osób,

– Operator wózków widłowych – 10 osób,

– Operator koparko – ładowarki – 10 osób,

– Kasy fiskalne – 20 osób,

– Prawo jazdy kat. B – 20 osób

Szkolenia dla nauczycieli:

– Szkolenie trychologiczne dla nauczycieli – 1 osoba,

– Kurs podstawowy EWMAPA – 3 osoby.

Po zrealizowanych szkoleniach 62 uczniów uzyskało kwalifikacje, natomiast 18 uczniów uzyskało kompetencje kluczowe.

Ponadto 1 nauczyciel uzyskał kwalifikacje, zaś 3 nauczycieli uzyskało kompetencje kluczowe.

Dodatkowo 40 uczniów wzięło udział w stażach/praktykach zawodowych realizowanych w okresie wakacyjnym, w lipcu lub w sierpniu.

– W roku szkolnym 2021/2022 – 13 uczniów,

– W roku szkolnym 2022/2023 – 27 uczniów.

W ramach projektu zakupiono Program Mała EWMAPA dla uczniów uczących się
w zawodzie technik geodeta.