Obchody Dnia Ziemi 2024 w naszej szkole

W dniu 22.04.2024 obchodzimy Dzień Ziemi.

Chcemy, żeby ten dzień był okazją do celebracji relacji z naturą oraz do podejmowania działań na rzecz jej poznawania i ochrony.

Z tej okazji dołączamy do obchodów organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, co pomoże zaangażować uczniów i uczennice w lokalne działania na rzecz środowiska.

Tegoroczne hasło brzmi:
„Doceń niedocenione”!

Wydarzenie będzie składało się z realizacji zadania przez zespoły uczniowskie w terenie (w dniu 22 kwietnia) i sali lekcyjnej oraz sporządzenia sprawozdania, z przeprowadzonego zadania obowiązkowego, na dedykowanej do tego wirtualnej tablicy Padlet udostępnionej przez organizatorów.

Opiekunem w naszej szkole jest Agnieszka Matwiejczuk.