Erasmus plus

Wyniki rekrutacji

Dnia 06 października 2016 r. zebrała się Komisja Rekrutacyjna projektu “Zbuduj swoją pozycję zawodową” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, która poddała weryfikacji formularze rekrutacyjne.

            W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodziły następujące osoby:

  1. Przewodniczący komisji – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
    z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci  Zamojszczyzny w Zamościu – Lidia Sternik
  2. Członek komisji – koordynator projektu – Monika Maluha
  3. Członek komisji – wychowawca
  4. Członek komisji – pedagog szkolny – Magdalena Bogucka

Łącznie pod obrady komisji projektu „Zbuduj swoją pozycję zawodową” wpłynęło 70 formularzy rekrutacyjnych. Na podstawie oceny formularzy podjęto decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie 20 osób, których wykaz znajduje się na liście rankingowej beneficjentów ostatecznych (załącznik nr 1), utworzono również listę rezerwową (załącznik nr 2), 3 formularze odrzucono z przyczyn formalnych (załącznik nr 3).

WYNIKI

 

Erasmus plus