IMG 5345

Oczyszczalnia

6 października 2016 roku w ramach zajęć z analizy żywności pani Monika Maluha zorganizowała wyjście do Oczyszczalni Ścieków miasta Zamość dla uczniów klasy 4TTŻ. Celem wycieczki było zapoznanie młodzieży z procesami zachodzącymi podczas oczyszczania ścieków, ze specyfiką pracy oczyszczalni, a także uświadomienie im potrzeby oszczędzania wody i dbania o środowisko.

IMG 5345

Uczniowie mogli zobaczyć, jak działają poszczególne urządzenia i maszyny wykorzystywane do procesu oczyszczania ścieków:

•          Kraty schodkowe

•          Dwukomorowy piaskownik napowietrzany wyposażony w łapacz, separator tłuszczu i piasku

•          Osadniki wstępne radialne

•          Pompownię pośrednią przepompowującą ścieki mechanicznie oczyszczone do komór predenitryfikacji osadu recyrkulIMG 5327owanego i defosfatacji reaktorów biologicznych.

•          Reaktory biologiczne o przepływie tłokowym, w których realizowany jest zintegrowany proces usuwania związków C, N, P.

•          Komory anoksyczne i anaerobowe.

•          Osadniki wtórne radialne

•          Instalację dozowania chemikaliów służącą do wspomagania procesów mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków.

•          Zbiornik magazynowy biogazu z tworzywa sztucznego

•          Urządzenia służące do przeróbki osadów

•          Otwarty basen ferIMG 5320mentacyjny

•          Stację odwadniania osadu

•          Urządzenia do ujęcia i wykorzystania biogazu

Ponadto uczniowie klasy 4TTŻ odwiedzili biuro, w którym pracownicy nadzorują pracę maszyn oraz laboratorium, które prowadzi bieżącą kontrolę procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów. Wizyta w oczyszczalni dla wszystkich była bardzo interesująca. Serdecznie dziękujemy kierownikowi panu Witoldowi Zakrzewskiemu oraz głównemu technologowi panu Michałowi Starmach za umożliwienie obserwowania procesów oczyszczania ścieków w praktyce i profesjonalne przekazanie informacji.

                                                            

IMG 5333IMG 5335

IMG 5329