logotypy fundusze

Spotkanie

W piątek 08.01.2016r. o godz. 15:00 w sali nr 18 odbyło się spotkanie informacyjne dla uczniów wyjeżdżający na staż do Hiszpanii oraz rodziców niepełnoletnich uczniów. Na spotkaniu m. in. podpisano umowy ze stażystami oraz rodzicami niepełnoletnich uczniów. 

 

 

logotypy fundusze

Projekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607