logotypy fundusze

Koszulki

Stażystów wyjeżdżających do Hiszpanii zapraszamy do przymierzania koszulek i bluz w piątek 15.01.2016 o godz. 12:05 do sali nr 18.

 

logotypy fundusze

Projekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607