logotypy fundusze

Wyniki rekrutacji

UWAGA!!!

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

 

DO PROJEKTU DOBRE PRAKTYKI – LEPSZA PRACA.

 

wyniki rekrutacji

 

logotypy fundusze

Projekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607