Solidarni z Ukrainą

służba celna sp

Technik informatyk
 z przygotowaniem do pracy w służbie celnej

    Cele edukacyjne:

   1.     Przygotowanie uczniów do pełnienia służby celnej oraz kontynuowania kształcenia na wyższych uczelniach.

2.  Przekazanie wiedzy z zakresu przepisów celnych niezbędnej do samodzielnego wykonywania obowiązków służbowych w podstawowej grupie stanowisk.

3.   Kształtowanie u młodzieży odporności psychicznej, dyscypliny oraz umiejętności współdziałania i kierowania zespołem.

4.   Przekazanie niezbędnych wiadomości dotyczących Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich, środków taryfowych, wartości celnej, reguł pochodzenia towarów, środków i ograniczeń pozataryfowych.

5.  Przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących: obowiązków organów podatkowych związanych z poborem podatków, zasad oznaczania wyrobów znakami akcyzy, oraz szczególnego nadzoru podatkowego

6.  Wyposażenie uczniów w podstawy wiedzy zawodowej z zakresu Kodeksu karnego skarbowego i prawa dewizowego.

7.     Przekazanie wiedzy niezbędnej do pobudzenia wrażliwości i świadomości moralnej przyszłego funkcjonariusza celnego.

8.  Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku do ojczyzny i jej tradycji, przygotowanie do udziału w życiu społecznym i zawodowym.

9.      Kształtowanie zewnętrznego wizerunku oraz promocja Służby Celnej.

Dla zainteresowanych zamieszczamy tematy lekcji

Translate »