Dzień Świętego Patryka w naszej szkole

Zachęcamy wszystkich uczniów (i nauczycieli) do udziału w obchodach Dnia Świętego Patryka. W naszej szkole powstaje Szkolny Klub Europejski (zachęcamy wszystkich uczniów do dołączenia do tego koła), stąd też planujemy przeprowadzić różne akcje, wydarzenia i eventy, których celem byłoby rozpowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej, naszej Ojczyźnie w perspektywie europejskiej oraz o regionie, czyli tzw. “małej ojczyźnie”.

Pierwszą naszą inicjatywą w ramach Szkolnego Klubu Europejskiego są obchody Dnia Świętego Patryka

Dzień Świętego Patryka obchodzony jest zawsze w marcu. To święto narodowe Irlandii, ale jego obchody wykraczają daleko poza jej granice. Tego dnia świętuje się m.in. w Stanach Zjednoczonych, ale także w Polsce.

Z Dniem Świętego Patryka kojarzy się kolor zielony. To narodowa barwa Irlandii, która nie tylko nawiązuje do krajobrazu wyspy, ale także symbolizuje koniczynę, którą przypisuje się według tradycji św. Patrykowi. 17 marca Irlandczycy ubierają się na zielono, zakładają zielone peruki, a nawet farbują na ten kolor włosy i zarost.

Trójlistna koniczyna – shamrock – to zresztą również symbol Dnia Świętego Patryka i Irlandii. Choć w przeszłości wykorzystywano ją głównie w sferze religijnej (według legendy św. Patryk użył jej do zobrazowania istoty Trójcy Świętej), obecnie stała się nieodłącznym elementem kultury świeckiej. Jest też symbolem mającym przynieść szczęście i pomyślność.

Źródło: https://gs24.pl/dzien-swietego-patryka-symbole-historia-ciekawostki-kiedy-wypada-i-jak-sie-go-obchodzi-swieto-z-irlandii-jest-slynne-na-caly/ar/c7-16087359

W związku z powyższym proponujemy Wam włączenie się w te obchody. Zachęcamy, żebyście w najbliższy poniedziałek (17 marca w tym roku przypada w niedzielę) przyszli do szkoły z jakimś elementem ubioru w kolorze zielonym. Uczniowie, którzy zgłoszą się do biblioteki szkolnej otrzymają symboliczną koniczynkę, którą następnie powinni przekazać wychowawcy. Klasa, która w przeliczeniu na procenty, uzyska najlepszy wynik (tj. przyniesie do swojego wychowawcy najwięcej koniczyn), otrzyma zielony upominek (po jednym dla ucznia).

Organizatorzy: biblioteka szkolna