Szkolny Klub Europejski w naszej szkole

W związku z jubileuszem 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej wznawiamy działalność Szkolnego Klubu Europejskiego. Zachęcamy wszystkich uczniów, aby zgłaszali chęć dołączenia do klubu. Zgłoszenia przyjmowane są w bibliotece szkolnej.

WARUNKI CZŁONKOSTWA:
-członkami klubu mogą być uczniowie ZSP Nr 4 w Zamościu,
-bieżącą działalność Szkolnego Klubu Europejskiego organizuje opiekun klubu (pani Agnieszka Matwiejczuk),
-członkiem klubu europejskiego może zostać uczeń, który:
1.jest zainteresowany celami i zadaniami Klubu,
2.chce poświęcić swój czas na pracę w Klubie,

3.pragnie rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę.

Cele klubu:

  • propagowanie wartości europejskich;
  • promowanie kultury regionalnej, polskiej i europejskiej (ukazanie wzajemnych zależności między nimi);
  • rozwijanie kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów, własnej inicjatywy,
  • pogłębianie wiedzy o Polsce i Europie (polska i europejska kultura, literatura, historia, geografia itd.)
  • podejmowanie działań szkolnych, ale także wśród społeczności lokalnej,
  • pogłębienie wiedzy o Unii Europejskiej
  • umiejętność prowadzenia dyskusji,
  • wymiana myśli, poglądów w sposób kulturalny i nieobrażający interlokutora.

Spotkania klubu będą odbywały się na terenie szkoły, w godzinach dogodnych dla uczestników. Zapewniamy herbatę i słodki poczęstunek.

Zapraszamy !

PS: Nasza pierwsza inicjatywa to organizacja Dnia Świętego Patryka – już w poniedziałek 18 marca.