Konkurs Języka Angielskiego Zawodowego

Organizator: Nauczyciele języka angielskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.

Data: 25.03.2024

Godzina: 12:20

Regulamin

1. Konkurs zostanie przeprowadzony stacjonarnie na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.

2. Konkurs polega na rozwiązaniu zestawu konkursowego na który składają się zadania sprawdzające znajomość słownictwa zawodowego.

3. Pytania konkursowe mają charakter zamknięty.

4. Uczestnik pisze zestaw związany z zawodem w jakim się kształci.
5. Podczas konkursu zakazane jest używanie telefonów oraz innych urządzeń komunikacyjnych.

Cel konkursu

– doskonalenie znajomości słownictwa zawodowego

Wymagania:

-zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie do nauczycieli angielskiego do 20 marca 2024r.

– zgłaszając udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych

– uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Technikum Nr 4, Branżowej Szkoły Zawodowej Nr 4, V Liceum Ogólnokształcącego wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

-nagrodą dla piątki najlepszych osób przewidziana jest cząstkowa ocena celująca z języka angielskiego zawodowego lub języka angielskiego.

-uczestnicy konkursu otrzymają punty dodatnie z zachowania