IV edycja konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”

Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zgłosić swoje prace w trzech kategoriach:

  1. praca plastyczna – stworzenie ilustracji do publikacji na temat zbrodni katyńskiej,
  2. praca literacka – temat: „To także walka. Codzienność polskich oficerów w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w latach 1939-1940” (maksymalna objętość to 6 stron formatu A4, czcionka Times New Roman w rozmiarze 12),
  3. tekst piosenki poświęcony Zbrodni Katyńskiej – czcionka Times New Roman w rozmiarze 12.

Uczeń może złożyć wyłącznie jedną pracę w jednej z trzech kategorii: plastyczna, literacka lub tekst piosenki. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 marca 2023 r. 

Zgłoszenia do udziału w konkursie odbywają się za pośrednictwem systemu rejestracji na stronie internetowej www.konkurskatynski.pl. Wygenerowaną przez system i podpisaną kartę zgłoszeniową wraz z pracą należy przesłać drogą pocztową na adres: Kancelaria Sejmu – Gabinet Marszałka Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, z dopiskiem na kopercie IV edycja konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940.” lub dostarczyć bezpośrednio do Kancelarii Sejmu i złożyć w Wydziale Podawczym Kancelarii Sejmu: al. Na Skarpie 16, 00-488 Warszawa, z dopiskiem na kopercie IV edycja konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. 

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się nie później niż 15 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej www.konkurskatynski.pl.

konkurskatynskiregulamin