„Zapomniani polscy naukowcy i wynalazcy” – zapraszamy do udziału w konkursie IPN

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie IPN „Zapomniani polscy naukowcy i wynalazcy”. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu w ciekawej i nowoczesnej formie życia oraz działalności wybranego polskiego naukowca. Ważne, aby postać ta była mało znana i żyła w XIX lub XX wieku. Prace można wykonać samodzielnie lub w dwuosobowych zespołach. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 7 marca br. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

Odkrywamy polskich naukowców i wynalazców

W polskiej nauce wciąż mamy wielu odkrywców, którzy wymagają przypomnienia i przedstawienia szerszej publiczności. Są wśród nich m.in. Kazimierz Funk, który wyodrębnił  witaminę B1, czy Kazimierz Prószyński – konstruktor pierwszego projektora filmowego zwanego pleografem. Konkurs Biura Edukacji Narodowej IPN „Zapomniani polscy naukowcy i wynalazcy” to znakomita okazja, aby popularyzować wiedzę o takich postaciach oraz wybitnych, a niejednokrotnie zapomnianych dokonaniach polskiej nauki. 

Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Prace można wykonać samodzielnie lub w dwuosobowych zespołach. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu w ciekawej formie życia i działalność wybranego polskiego naukowca. Ważne, aby była to postać mało bądź w ogóle nieznana i żyła w XIX lub XX wieku.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 7 marca br. Prace należy przesyłać adres: 
Biuro Edukacji Narodowej IPN
ul. Postępu 18
02-676 Warszawa 
z dopiskiem: „Zapomniani polscy naukowcy i wynalazcy”.

Pliki do pobrania