Egzaminy z kwalifikacji i zawodowe 2014

Egzaminy z kwalifikacji i zawodowe 2014

  
1411 czerwca 2014r. rozpoczęły się w naszej szkole egzaminy z kwalifikacji. Tego dnia odbył się etap praktyczny z kwalifikacji B.34 (technik geodeta), w kolejnych dniach z E.12 (technik informatyk). 16 czerwca odbyły się egzaminy pisemne z kwalifikacji B.34, E.12 i B.06 (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie).
23 czerwca etapem pisemnym rozpoczęły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów wszystkich klas technikum i szkół zawodowych. W kolejnych dniach odbył się etap praktyczny dla absolwentów technikum w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik informatyk, technik usług fryzjerskich i technik technologii żywności.
Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przystąpią do egzaminu w etapie praktycznym w dniach 11 – 15 lipca.
Życzymy zdającym powodzenia. 

1

1
Obraz 1 z 11