Święto Szkoły

Święto Szkoły

17W dniu 27 listopada 2012 obchodziliśmy Święto Szkoły i 70 rocznicę wysiedleń na Zamojszczyźnie. Wydarzenia te wspominamy od czasu, kiedy szkole nadano imię Dzieci Zamojszczyzny (27.11.2000 r.).
   W związku z tym świętem w szkole przeprowadzono szereg działań edukacyjno-wychowawczych: wykonano wystawę upamiętniającą tragiczne wydarzenia z okresu II wojny światowej i hitlerowskiej okupacji na Zamojszczyźnie, młodzież wzięła udział w projekcji filmów – „Wielki Plan”, „Nie dali ziemi …”, „Powstanie zamojskie 1942-43”, zmieniono wystrój „Kącika Pamięci” na holu szkoły, uporządkowano miejsca pamięci Ofiar Faszyzmu, przeprowadzono konkurs historyczny pt. „Akcja Przesiedleńczo-Pacyfikacyjna na Zamojszczyźnie w latach 1942-1943”.

13W tym dniu zebraliśmy się w sali gimnastycznej na szkolnej uroczystości, które rozpoczął Dyrektor szkoły, pan Stanisław Holko, witając przybyłych gości, grono pedagogiczne, pracowników szkoły oraz wszystkich uczniów. Szkolną uroczystość zaszczycił pan Władysław Bednarczyk– Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i  Byłych Więźniów Politycznych w Zamościu, który udekorował sztandar naszej szkoły kombatanckim krzyżem pamiątkowym „Zwycięzcom”. Sztandar posiada już odznaczenie, które przyznała mu Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W uroczystości wziął również udział pan Lucjan Gnyp– dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu.
12Podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, a przedstawiciele klas ślubujących otrzymali certyfikaty z rąk Dyrektora szkoły. Zostały też wręczone nagrody książkowe uczestnikom konkursu historycznego w którym wzięli udział uczniowie klas liceum i technikum (Piotr Łastówka kl.IIITIG – I m-ce, Karol Rogalski kl.IILP– II m-ce, Patrycja Kiecana kl.IITIG– III m-ce). Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły, przygotowana pod kierunkiem pani Teresy Pilip, pani Beaty Głowackiej i pana Stanisława Turka.
37Następnie nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w dalszych uroczystościach miejskich– w Kościele Parafialnym św.Michała Archanioła; pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu, gdzie delegacja szkoły złożyła wiązankę kwiatów w hołdzie poległym; na Rynku Solnym, na otwarciu wystawy „Sonderlaboratorium SS Zamojszczyzna„ “”pierwszy obszar osiedleńczy” w Generalnym Gubernatorstwie”; na promocji albumu, poświeconemu tej tematyce, w Muzeum Zamojskim przy ulicy Ormiańskiej.
Przygotowaniem uroczystości zajęli się następujący nauczyciele: J.Łepik, M.Grodzka, A.Mazur, D.Gajewska- Moś, A.Ordyniec, J.Kruczek, M.Maluha, A.Mąka, P.Szala, A.Krukowski, M.Okoniewski, R.Wieczerzak, T.Olszewski.