Życzenia Pani Dyrektor dla absolwentów

Drodzy Absolwenci!

Dzisiaj mijają cztery lata wspólnej nauki. Okres wytężonej pracy, wzlotów i upadków, chwil szczęścia i radości, czasem smutku i żalu. Mijają cztery lata bardzo dla Was trudne. Są to prawie dwa  lata pandemii zabrane Wam z życia szkolnego i towarzyskiego. Chciałabym abyście chwile i sytuacje, które przeżyliście wspólnie w tej szkole zapamiętali jako te najbardziej przyjemne i sympatyczne. Życzyłabym sobie abyście mile wspominali naszą szkołę, nauczycieli i pracowników oraz swoich kolegów i koleżanki.

Coś się kiedyś zaczyna i coś się gdzieś kończy. Taka jest kolej rzeczy i taki jest jej porządek. Fragment Waszej drogi życiowej związany z tą szkołą powoli, nieubłaganie dobiega końca. Być może Wasze drogi zupełnie się rozejdą i nie będziecie spędzać już ze sobą tyle czasu, co w szkolnych ławkach. Mam nadzieję jednak, że w Waszej pamięci pozostaną piękne wspomnienia wspólnie spędzonych lat. Klasowe wycieczki, powroty ze szkoły, nawet strach przed klasówką uczynił z Was zżytą grupę.  Kiedyś, za kilka, kilkanaście lat, gdy spojrzycie wstecz, zapewne będziecie chcieli wychwycić każde, nawet najdrobniejsze wspomnienie i przywrócić je Waszej pamięci. Każdy dzień spędzony w szkole, każdą lekcję, każdy dzwonek, każde wydarzenie. Każdą twarz przewijającą się w salach lekcyjnych i na korytarzu, każdą chwilę.

Pewnie nie do wszystkich jeszcze dociera co dzisiaj się kończy.  Zdecydowanie kończy się pewien etap w Waszym życiu. Dokładaliśmy wszelkich starań, by Was dobrze przeprowadzić przez niego i przygotować Was nie tylko do matury, ale także do dorosłego, odpowiedzialnego życia . Wy natomiast dawaliście nam swój młodzieńczy zapał i entuzjazm oraz obdarzaliście nas szacunkiem i zaufaniem. Mam nadzieję, że tak, jak my, będziecie wspominać nas z uśmiechem i wzruszeniem. Mam nadzieję, że oprócz dat, wzorów czy reguł, zapamiętacie również życiowe rady, jakie dawali Wam nauczyciele i będziecie umieli korzystać z nich w życiu.

Kiedy za kilka lat uda się Wam zorganizować klasowe jubileuszowe spotkania, mile i ciekawie będzie powspominać to, co już nigdy nie wróci. Niejednokrotnie w okresie szkolnym narzeka się na szkołę, nauczycieli, na ciężką naukę ale później z perspektywy czasu chętnie by się do szkoły wróciło. Przed Wami nowe problemy. Po przejściu egzaminów dopiero zaczynają się kłopoty, które przynosi dorosłe życie. Jedni będą kontynuować niełatwą naukę na poziomie wyższym, innym zapewne uda się znaleźć upragnioną pracę. Życzę wszystkim, aby cele sobie założone i zamierzenia udało się zrealizować, by życie się Wam dobrze poukładało i kiedyś jak spotkamy się po latach można Was było zobaczyć szczęśliwych i zadowolonych.

Nigdy nie traćcie  nadziei ani wiary we własne siły ani w możliwości drugiego człowieka. Pamiętajcie, że oprócz nabytej wiedzy, o wartości człowieka decyduje to, co ma w sercu. Miejcie więc szacunek dla każdego napotkanego człowieka, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakich trzeba się nauczyć.

Idźcie przez całe życie z takim samym zapałem i entuzjazmem, jaki czujecie w sercach dziś, kiedy odbieracie świadectwo dojrzałości. Podsycajcie Waszą młodzieńczą świeżość i ciekawość świata, którą tak łatwo zatracić w codziennym życiu. Nie rezygnujcie z marzeń i planów, pamiętając, że każdy z Was ma ważną rolę do spełnienia. Nie cofajcie się, śmiało patrzcie w przyszłość ale i nie zapominajcie o tych, którzy Was ukształtowali.

Gratuluję wszystkim ukończenia szkoły i tym samym dopuszczenia do egzaminu maturalnego. Tylko wytrwali i pracowici dotrwali z nami do dzisiaj.

Dziękuję wychowawcom klas maturalnych za trud i wysiłek włożony w pracę z uczniami, której efekty są nie tylko poparte świadectwami ukończenia szkoły. Podejmowane działania wychowawcze, opiekuńcze, patriotyczne, obywatelskie będą z całą pewnością wśród tych młodych ludzi owocować w dorosłym życiu.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4
Z Oddziałami Integracyjnymi
Imienia Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu
Lidia Sternik