Wycieczka na Roztocze

 

W dniu 5.11.2014 uczniowie klas 3TBI, 1TGŻ, 1TBI i 3LO uczestniczyli w szkolnej wycieczce edukacyjnej
po Roztoczu.

Zapoznali się na niej z historią obozu zagłady w Bełżcu, poznali wybrane przykłady architektury sakralnej w Woli Wielkiej oraz zapoznali się z historią linii umocnień tzw. Linii Mołotowa. Na trasie przemarszu uczestnicy mogli obserwować faunę i florę Parku Krajobrazowego Źródła Tanwi. Opiekunowie wycieczki: J. Łepik, D. Gajewska-Moś,
M. Okoniewski i A. Krukowski.