DSCN0050

Święto wolontariatu.

 

DSCN0050W piątek 5 grudnia w Zamojskim Centrum Wolontariatu odbyła się doroczna impreza promującą ideę wolontariatu i dobrowolne zaangażowanie w działalność społeczności lokalnej.

Przybyli na nią wyróżnienie wolontariusze, organizatorzy i koordynatorzy wolontariatu, dyrektorzy szkół, placówek oświatowych, prezesi organizacji pozarządowych, kombatanci oraz przedstawiciele lokalnych władz. Nagrodą dla wolontariuszy i przybyłych na Galę gości była – owacyjnie przyjęta – część artystyczna. Program kabaretowy “Młodość nie wieczność” na podstawie tekstów zamojskich autorów. W związku z tym, że Zamojskie Centrum Wolontariatu otrzymało od Agencji Narodowej Programu Erasmus+ status organizacji przyjmującej, wysyłającej i koordynującej Wolontariatu Europejskiego, zebrani zostali zapoznani z ideą EVS i zaproszeni do udziału w projektach. Nasza szkołę reprezentowali -Anna Bednarz, Patrycja Kycko, Ewelkina Stronk, Angelika Knap, Kamila Drąg Aleksandra Opalińska, Angelika Krukowaka, Norbert Cichoń. Opiekun – E. Kostrubiec.