Patroni roku 2021

Każdego roku, Sejm RP ogłasza patronów – brane są pod uwagę dokonania danej osoby, a także ważne daty związane z wybraną postacią.

Podczas trzeciego dnia 21. posiedzenia Izba uhonorowała: kard. Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. 2021 jest także rokiem Konstytucji 3 Maja.

W najbliższym czasie postaramy się przybliżyć sylwetki tych osób. Przypominamy, że na stronie internetowej szkoły pojawiły się już informacje o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Nie czytaliście jeszcze tych artykułów? Poniżej przesyłamy linki:
https://www.zsp4zamosc.edu.pl/inne/100-rocznica-urodzin-krzysztofa-kamila-baczynskiego/
https://www.zsp4zamosc.edu.pl/inne/muzyczna-interpretacja-wierszy-krzysztofa-kamila-baczynskiego-oraz-jego-tworczosc-malarska/

***

Dzisiaj zamieszczamy informację o Tadeuszu Różewiczu – wybitnym polskim poecie, dramaturgu, prozaiku i scenarzyście, głęboko związanym z losem pokolenia wojennego, bacznym obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin Różewicza.

„Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską” – napisano w dokumencie.

Zachęcamy do wysłuchania wierszy Różewicza odczytanych przez Jerzego Trelę:
https://www.youtube.com/watch?v=byEg4Gk4188

Możecie także zapoznać się z biografią poety i jego twórczością – poniższy materiał z You Tuba pomoże Wam przygotować się do lekcji języka polskiego i matury:
https://www.youtube.com/watch?v=MLQNRuoB9JY