Wyjazd SC na przejście graniczne

Wyjazd na przejście graniczne

  
1W dniu 15 listopada uczniowie klas 1LO i 2aLP “służba celna”, uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w ramach przedmiotu służba celna na przejściu granicznym w Dorohusku. W drodze powrotnej zwiedzili w miejscowości Uchańka- kopiec upamiętniający bitwę pod Dubienką z 1792r. oraz zapoznali się z historią i zabytkami miejscowości: Dubienka, Uchanie i Grabowiec. 

1

1